Linnégatan

Kontakt

Historien om John Scott’s Linné

Att John Scott’s finns i Linné har en historisk förklaring. Linnégatan är uppkallad efter Carl von Linné, som är mest känd för sina kunskaper om växter och djur. Men Carl von Linné hade även ett stort intresse för öl, precis som John Scott’s har.

”Starka arbetare måste hafwa godt öl, om de skola uthärda, ty utaf watn, thé och coffe blifwa de utmärglade” var hans ord om öl år 1749.

Välkommen!

 

Skriv ett meddelande