Quiz Onsdagar 19.00

Quiz blir det på Onsdagar nu med start 22/11. Vi kör sista för året 13/12

och startar 2018 igen 10/1.