European Chicken Commitment

John Scott’s har valt att arbeta med European Chicken Commitment som en del av vårt arbete för bättre djurvälfärd. Beslutet inkluderar all kyckling vi köper in på alla våra restauranger; de vi driver, äger och de som har ett franchiseavtal med oss. Samtliga kriterier kommer att vara uppfyllda till år 2026. Dessutom kommer minst 20 % av kycklingarna (förutom att uppfylla ECC:s kriterier) ha haft tillgång till utevistelse.